A Mentőcsónak 2014-ben kezdte meg működését Fábián Gábor és Pass Andrea szakmai vezetésével. Előadásaik elsősorban olyan aktuális társadalmi kérdésekkel foglalkoznak, mint a magyarországi mélyszegénység, a hajléktalanság, a rasszizmus, az előítéletesség, és ami mindezekből következik: a kivándorlás problematikája.

Fontosnak tartjuk, hogy a hátrányos helyzetű csoportokkal szembeni előítéletességet színházi eszközök segítségével is csökkentsük, s így a toleranciát és a szolidaritást erősítsük nézőinkben, különösen a fiatalokban.

Az előadásokra jellemző a nézőkkel való folyamatos interakció, és az előadások utáni feldolgozó beszélgetés, melyek sok esetben konkrét jogi tudást is átadnak. A létrejövő produkciókkal kortárs magyar drámai szövegek születnek, amelyek a hazai társadalmi feszültségekre reagálnak. Minden programunk egyben kísérlet is. Egyik újításunk az interaktív színházi társasjáték műfajának megteremtése, amelyre más országokban is már felfigyeltek. A színházi társasjáték egy új, innovatív forma, amely személyes döntések meghozatalára sarkallja a néző-résztvevőket. A műfaj első példája a Szociopoly című előadás.

Mivel előadásaink társadalmi problémákat vizsgálnak, folyamatosan együtt dolgozunk az adott téma szakértőivel és a területen dolgozó civil szervezetekkel. Felhasználunk kutatási anyagokat, de igyekszünk saját tapasztalatokat is gyűjteni, átélni. Állandó munkatársunk Bass László, szociológus, az ELTE Társadalomtudományi Karának oktatója. Programjaink egyszerre bírnak közösség- és személyiségfejlesztő hatással, miközben közös gondolkozásra, vélemények ütköztetésére bátorítják a résztvevőket.

Hiszünk benne, hogy alkotómunkánk, a nézők ilyen formán történő megszólítása hosszú távon társadalomformáló erővel is bírhat.

Bővebben: http://www.mentocsonak.com/

Kövess minket facebook oldalunkon!